14 Mayıs 2015 Perşembe

Turşu Manifesto

Allah'ın adı ve her müslümanın üzerine kâti surette vazife olan iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek şuurunu kuşanmış bir dil ile.

Turşu Blog olarak, yaşadığımız yozlaşmış dünya üzerinde kadının mâruz kaldığı şiddet ve tacizi, kadınla ilgili tahrip edilmiş çarpık anlayışı görüyor ve bunun nebevî bir metodoloji doğrultusunda düzeltilmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Kadının sorunlarına karşı dini, disiplinleri, kültürü, tarihi, jeopolitik etkenleri görmezden gelip, tek-tip batılı seküler feminizm akımının kadının sorunlarına yönelik bir çözüm olduğuna inanmıyoruz. Bilakis feminizmi, kadını yeryüzündeki en kutsal statülerden biri olan 'annelik' vasfına ulaştıracak ya da Müslüman kadının şahsiyet oluşumuna yarayacak bir hareket değil; kadını yozlaştıracak tahribatı doğuracak bir tehlike olarak görüyoruz

Kadını; insanı doğurup büyüten anne formundan, cinsiyetçi bir şahsiyet formuna alçaltmayı amaçlamış, radikal sekülerizmin pembe yüzü olan feminizmi ve bu harekete 'islami' bir tavır katmaya çalışan yerli, dramatik ve histerik takipçilerini uyarmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte bu hezeyanın takipçilerini âdil bir okumaya davet edip, İslam'ın sahih kadın mülahazasını anlamaya davet ediyoruz. Üslubumuz eril, şiddete tevessül eden, ayrıştırıcı bir üslup değil yine bilakis kucaklayıcı ve hakka çağırıcı aynı zamanda mizâhi bir üsluptur.


Kadına şiddete karşı,
Kadına tacizlere karşı,
Kadını metalaştırmaya karşı,
Kadını aşağılamaya karşı,
Kadın kavramının tahribatına karşı,
Sekülerizme karşı,
Feminizme karşı,

Kuran ve sünneti mutlak sahih metod olarak kabul ediyoruz.

Turşu Blog!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder